Miasto w ruchu

Celem projektu było wpłynięcie na wzrost partycypacji mieszkańców miast (w szczególności wojewódzkich) w zakresie przygotowania społecznych postulatów dotyczących uspokajania ruchu samochodowego w centrach oraz zebranie poparcia społecznego dla koniecznych zmian. Projekt ten realizowaliśmy od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku. Dzięki projektowi udało nam się, m.in.:

1. Stworzyć raport „Odzyskajmy centra miast”
2. Wysłać 600 apeli obywateli z postulatami do decydentów;
3. Wysłać raport „Odzyskajmy centra miast” wraz z apelem do Premiera Morawieckiego oraz 18 Prezydentów Miast Wojewódzkich i 16 Marszałków Województw;
4. Zainicjować debatę z udziałem ok. 40 polityków, samorządowców, urzędników;
5. Spopularyzować temat za pomocą imprezy towarzyszącej Muzyczna Podróż Tramwajem

Więcej na temat projektu https://miastowruchu.pl/